rzeczoznawca Tomasz Szlosek telefon do rzeczoznawcy majątkowego: '880'700'900    

Przygotowanie zawodowe

Świadectwa szkoleń

Uzyskane certyfikaty

Ubezpieczenia OC

Z przepisami i trendami rynkowymi jesteśmy zawsze na bieżąco
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo ukończenia 200-godzinnego kursu specjalistycznego w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Certyfikat znajomości języka angielskiego "First Certificate in English" nadany przez University of Cambridge.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Zaświadczenie o uczestnictwie w 3-dniowym seminarium uprawniającym do sporządzania wycen nieruchomości dla celów zabezpieczenia kredytów bankowych.

Lista osób uprawnionych do wycen dla banków została rozesłana do wszystkich banków po ukończeniu seminarium.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium z wyceny nieruchomości, na temat procedury podejścia porównawczego szacowania nieruchomości i zastosowania jego elementów w podejściu dochodowym.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Zaświadczenie o ukończeniu 14-dniowego kursu z zakresu skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej w formie mikroprzedsiębiorstwa.

Kurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - "Działanie 2.5" - Promocje Przedsiębiorczości.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu na temat aspektów prawnych wyceny nieruchomości dla różnych celów.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Opodatkowanie rynku nieruchomości".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, klauzuli wyłączności i wynagrodzenia pośrednika.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu na temat ubezpieczeń - polisy majątkowe i na życie.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Jak skutecznie sprzedać nieruchomość. Psychologia obsługi klienta".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Opodatkowanie rynku nieruchomości. Uwzględnienie zmian w przepisach, wprowadzonych 1 stycznia 2007 r.".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Wykorzystanie systemów wymiany ofert MLS w codziennej pracy pośredników w obrocie nieruchomościami".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Certyfikat uczesnictwa w VII Ogólnopolskim Seminarium Pośreników w Obrocie Nieruchomościami w Olsztynie w dniach 14-16.09.2007 r.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat prawnych aspektów wynajmu powierzchni handlowych.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami, wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 24.08.2007 r.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Wycena ograniczonych praw rzeczowych - teoria z przykładami".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Bezpiecześstwo i higiena pracy" - szkolenie pracodawcy.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Bezpiecześstwo i higiena pracy" - szkolenie pracownika.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Bezpiecześstwo i higiena pracy" - szkolenie pracownika.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Ochrona danych osobowych i BHP.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Realizacja praw do rekompensaty z tytułu pozostawienia nierucomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej"
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Studium obsługi Klienta biura obrotu nieruchomościami"
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Opodatkowanie rynku nieruchomości w roku 2008".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Certyfikat uczestnictwa w III Pozańskej Konferencji MLS zorganizowanej przez Polską Federację Rynku Nieruchomości i Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Wykonywanie zawodu pośrednika na tle orzecznictwa sądowego". Szkolenie poprowadził znakomity wykładowca, radca prawny i pośrednik - Pani Ewa Maliszczak.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Współpraca pośrenika z instytucjami kredytującymi". Szkolenie poprowadzili przedstawiciele banku PKO BP.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pod tytułem "Klient - Internet - Media; zasady współpracy", połączonym z IV Wielkopolskimi Warsztatami MLS zorganizowanymi w Kiekrzu k. Poznania przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i sieć biur RealNet (Nieruchomista.pl) .
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Psychologiczne mechanizmy reklamy w biurze nieruchomości.".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Orzecznictwo Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami w świetle przestrzegania standardów zawodowych".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Szacowanie (wycena) nieruchomości rolnych".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Certyfikat uczestnictwa w IV Ogólnopolskiej Konferencji MLS zorganizowanej w Poznaniu w 20.02.2009 r.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat wyceny nieruchomości leśnych i zadrzewionych.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Jak pozyskać oferty na wyłączność".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Opodatkowanie rynku nieruchomości".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pt. "Tajniki doradcy - inwestycje w nieruchomości komercyjne (rzeczoznawca majątkowy)".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pt. "Tajniki doradcy - inwestycje w nieruchomości komercyjne (pośrednik)".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pt. "Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pt. "Doradztwo na rynku nieruchomości - analizy rynkowe".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pt. "Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. ".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Praktyczne aspekty doradztwa na rynku nieruchomości".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w wyjątkowym seminarium "Sukces w sprzedaży nieruchomości w czasach kryzysu" prowadzonego przez legendę światowego rynku nieruchomości Charles'a Tarbey'ego.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat określania wartości nieruchomości metodą inwestycyjną i metodą zysków .
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu "Ewidencja gruntów i budynków".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Opodatkowanie rynku nieruchomości" zorganizowanego w II Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat informatycznych systemów pracy pośredników w obrocie nieruchomościami.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w seminarium "Wycena Przedsiębiorstw".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat "Podziały Nieruchomości".
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości rzeszow szkolenia
Świadectwo uczestnictwa w 3-dniowym seminarium na temat najnowszych zmian w przepisach prawa dotyczących nieruchomości.